Szerves társadalom Magyarországa

Tisztázó írások

Gondolatok a „materializmus” és a „teremtett világ” szerves egységéről

A címben olvasható két, idézőjelbe tett fogalom a legtöbbünk eddigi ismeretei szerint kibékíthetetlen „ősellenség”, hogyan is lehetne ezeket szerves egységben elképzelni? Vajon miféle eszement feltételezés ez?

Bővebben...

A szabadkereskedelmi egyezmények és az ökonómiai sokszínűség kapcsolata a szerves társadalom világkép tükrében

A címben szereplő „ökonómiai sokszínűség” új fogalom, nem keverendő össze az „ökológiai sokszínűség” (idegen szóval: biodiverzitás) jelentésével. Ahogy az már szokássá vált a honlapunkon, az „ökonómiai sokszínűség” fogalmat is a szerves társadalom világkép talaján állva vizsgáljuk meg, figyelembe véve azt is, hogy világgazdaságban egyre elterjedtebbé váló szabadkereskedelmi egyezmények milyen hatással vannak rá. Szeretnénk azonban magyar kifejezéseket használni, ezért az „ökológiai sokszínűség” helyett a „biológiai sokszínűség”, az „ökonómiai sokszínűség” helyett pedig a „gazdasági sokszínűség” kifejezéseket fogjuk használni.

Bővebben...

Gondolatok az alá-fölérendelt kapcsolatrendszerek (hierarchikus struktúrák) helyes működtetéséről

Ahogyan az ősi-új „szerves társadalom” világképet bemutató eddigi írásainkban már kifejtettük, az a véleményünk, hogy a mostani, életellenes társadalmi és gazdasági berendezkedést a mai viszonyok ÁTLÉNYEGÍTÉSÉVEL tudjuk megváltoztatni.

Bővebben...

Ki a magyar?

A „Ki a magyar?” kérdésre adhatunk „felszínes” és a lényeget jobban megmutató, „alapos”  választ is. A felszínes válaszok is tartalmazhatnak sok igazságot, de a „mélységi tartalom” kifejtése nélkül nem kaphatunk valós képet a magyarság szerepéről, lényegéről. Honlapunk a „mélységi tartalom” kifejtésére tesz most rövid kísérletet.

Bővebben...

Az attraktorok és a „szabad akarat” szerves egységéről

Kedves Olvasó, kérem, ne ijedjen meg a címben szereplő idegen szótól! Ha még nem ismeri, akkor rögtön megtudhatja a jelentését, előtte azonban könnyebb megértés céljából szükséges egy kis ráhangolódás...

Bővebben...

Pártok nélküli választási rendszer

A körkereszt

Körkereszt