Szerves társadalom Magyarországa

A „nyugati ezotéria” a liberalizmus vallása!

Sok, magát spirituálisnak tartó ember azt gondolja, hogy ő már „öreg lélek”, és nincs már teendője itt a Földön, és ő csak azért van itt, hogy páholyból figyelje a bekövetkező változásokat… 
Meglehet, hogy ennek a szemléletmódnak az elterjedése az ún. „nyugati ezotéria” legpusztítóbb következménye…

Elég, ha csak arra gondolunk, hogy minden mozgást alapvetően két jelenség indít be: az egyik az Élet, a másik a Szétesés (ez utóbbi az idegen nevén ismertebb: „entrópia”). 

Az Élet az anyagot, a körülményeket, a kapcsolatrendszereket egyre bonyolultabb, egyre összetettebb rendszerekké szervezi, míg a Szétesés mindezeket igyekszik szétbontani, vagyis minél egyszerűbbekké változtatni, mert a Rendezetlenség állapota a legkevésbé energiaigényes. Az Élet összeszervező tevékenysége és az eredményeinek a megtartása pedig a legenergiaigényesebb tevékenység, illetve állapot.

Ez azt is jelenti, hogy ha nem választjuk minden pillanatban tudatosan az Élet folyamatainak a támogatását, akkor máris teret engedtünk a Szétesés folyamatainak! 

„Alapesetben” a szétesés győz, mert az automatikus és nem igényel semmilyen figyelmet, energia ráfordítást… 

Ha bármilyen ok miatt elengedjük a tudatos irányítást, akkor máris teret engedünk a Szétesésnek, hiszen az automatikusan működik…

Aki túlnyomórészt a kényelmet, a nemcselekvést választja, az átadja az élete irányítását a Szétesés automatizmusának…

Az ősi tudás szerint az Ember létezésének a célja az, hogy a munkája erejével megteremtse a Földön a Mennyországot… Össze kell rendeznie az anyagot olyanná, hogy az ennek következtében létrejött állapotok képesek legyenek biztosítani az egyéni- és közszabadságot, és minden létező számára a saját ütemében történő kiteljesedés lehetőségét, vagyis az „isteni minőség” szerinti fizikai élet lehetőségét. Ez jelenti azt, hogy az Ember társteremtő, ám ez állandó és tudatos cselekvést igényel!

A szabadság, mint létállapot, közös cél, az ősi szkíta-hun-magyar világkép emiatt tanít a közös célok elérése érdekében az összehangolt cselekvésre. Pont a célok elérése és az összehangolódás sikere érdekében kell lemondanunk a szabad akaratunk öncélú megéléséről! 

A nyugati ezotéria nem erre tanít, a helyzet jobbá válását főleg más entitások közbelépésétől várja…

A nyugati ezotéria inkább csak az öncélú cselekvésre, az önkifejezés maximalizálására, gyakran a nemcselekvésre, és főleg a szabad akarat öncélú megélésére buzdít és pont ezzel vált a liberalizmus vallásává! 

Látjuk, a szabad akarat öncélú megélése nem a Mennyországot hozta el…

Tatabánya, 2023. március 22.

Pártok nélküli választási rendszer

A körkereszt

Körkereszt