Szerves társadalom Magyarországa

A honlapunk célja

Jelenleg Magyarországon - ugyanúgy, mint az egész világon - felelősen gondolkodó emberek csoportjai keresik a módját annak, hogy hogyan lehetne ebből a már élhetetlenné vált társadalomból újra megteremteni egy olyan világot, amelyikben minden és mindenki harmóniában, biztonságban és bőségben él.

Nagyon sok jó és logikus elképzelés megjelent már, de gyakran azt tapasztalhatjuk, hogy politikai vagy elméleti viták miatt ezek megvalósulása nem, vagy csak nagyon lassan halad előre.

Mi lenne, ha nem vitákban látnánk a kiút lehetőségét, keresését, hanem egyszer csak –mintegy megvilágosodásként– a fejünkhöz kapnánk, hogy „Hát persze, ezt akarom, így akarok élni!”?

Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, kell egy olyan látomás, ami minden vitát felülír és feleslegessé tesz, mert tiszta, egyszerű, megalapozott, és nem egy személyhez, vagy csoporthoz köthető!

Az igazság keresése során mi azt fedeztük fel, hogy a vezető tudományok, főleg a kvantumfizika már bebizonyította, hogy MINDEN EGY, ideje hát, hogy a gazdaság és a társadalom megszervezését ne csoportérdekek mentén, hanem az EGY-SÉG érdekében, a tudomány felismerései alapján szervezzük meg! Abba az állításba, hogy „minden egy”, természetesen az ember is beletartozik, és ez nem csak azt jelenti, hogy minden ember láthatatlan módon energetikailag kapcsolatban áll mindennel, hanem természetesen azt is, hogy minden ember spirituális értelemben egyenlő, emiatt eredendően egyenlő lehetőségek illetik meg a kibontakozásához. Az így működő társadalmat értjük mi a „szerves társadalom” fogalma alatt.

Ezen a honlapon részletesen kifejtjük, hogy az összhang helyreállítása, és az emberiség túlélése érdekében miért gondoljuk mi az egyetlen járható útnak a szerves társadalom megteremtését. Ezzel együtt azt is felvázoljuk, hogy szerintünk hogyan lehetne ezt elkezdeni, és szerintünk hogyan fog majd működni a szerves társadalom. Azzal is tisztában vagyunk, hogy amit ezen a honlapon megjelentetünk, az mind a mi pillanatnyi tudatosságunkon alapszik, ezért nem állítjuk, hogy mi már mindent tudunk, és amit tudunk, az pontos is!

Ne fogadjanak el semmit vakon, gondolkodás nélkül, bárki is mondta azt, ne adják fel a végső igazság önálló keresését!

Ezért kérjük, az általunk leírtakat is csak akkor higgyék el, ha szívük mélyén igaznak is érzik!

Egy élhető, igazságos, békés, minden és mindenki kiteljesedését támogató, szabad Magyarország lehetőségének a felvázolása a honlapunk célja. Az a szívünk vágya, hogy ez a honlap minél több embernek segítsen minél előbb megfelelő döntéseket hozni egy közös cél megvalósítása érdekében, a magunk, gyermekeink és unokáink szebb élete reményében!

Ezt a honlapot VILÁGÍTÓTORONYNAK szánjuk.  Egy világítótorony esetében nem az a lényeg, hogy kik építették, hanem az, hogy minél több útkereső ember számára állandóan mutassa a helyes irányt.

Tata és Tatabánya, 2012. Magvető hava (október) 12.

Zámbó László, Pataki Antal, Patakiné Hüse Emőke

Pártok nélküli választási rendszer

A körkereszt

Körkereszt