Szerves társadalom Magyarországa

Magyarnak Lenni – Szerves társadalom Magyarországa

Előadó: Pataki Antal
Szentendrei Stúdiórum: magyarnak lenni előadássorozata. Megjelent a Civil MultiMédia csatonán

Az előadás címe: Életünk a szerves társadalom oltalmában

Magyarországon -ahogyan a világban máshol is- sokan keresik a megoldást arra, hogy hogyan lehetne véget vetni a jelenleg fennálló, élet- és emberellenes gazdasági és társadalmi körülményeknek. Sok jó ötletet megismertünk már, ám a legtöbbjük egy konkrét személyhez vagy csoporthoz köthető, emiatt “sérülékeny”: a máshonnan jövő javaslatokat, elképzeléseket többnyire elutasítják. Eddig az sem vezetett egy egységes világkép kialakulásához és valamiféle nemzeti egységhez, ha az elképzeléseket valamilyen hagyományhoz kötötték, mert sok “hagyomány” valójában csak dogma. Egy igazságos társadalmat csak abszolút igazságra lehet építeni.
Az előadásomban a tudomány, pontosabban a kvantumfizika (már nem is új!) kutatási eredményeire alapozva próbálok meg felvázolni egy olyan világképet, ami véleményem szerint mellőzi a dogmákat és mintegy átugorja azokat az alacsonyabb szintű álláspontokat, amik vitákat szülhetnek és így továbbra is a megosztást tartják fenn. A témában már tájékozottabb hallgatók arra is ráismerhetnek, hogy amiről mesélek, az valójában szkíta-hun-magyar őseink világképe a XXI. századra átgondolva…
Persze, tévedhetek. Fogadja kritikával, amiket hall tőlem, ám legyen nyitott az újra!

 

Pártok nélküli választási rendszer

A körkereszt

Körkereszt