Szerves társadalom Magyarországa

Kapcsolat a "szerves társadalom" és a Szent Korona között

Van-e kapcsolat a „szerves társadalom” világkép és a Szent Korona között?

Mielőtt erre a kérdésre válaszolnánk, azt javasoljuk, hogy járjuk körbe egy kicsi azt, hogy mi mit jelent, mert ebben a kérdésben szerintünk elég nagy a zűrzavar. Emiatt egyetlen szóval nem adható pontos válasz.

Mivel a szerves társadalom megvalósításának a szükségszerűségét a kvantumfizika felfedezéseiből vezettük le, azt gondoljuk, hogy erről az alapról kell kiindulnunk most is. Tudomásunk szerint egyetlen egy arra utaló kutatási eredmény sincs, ami szerint a láthatatlan kvantummezőből kiinduló folyamatokat egy bármilyen tárgy is képes lenne befolyásolni. Erre a jelenlegi ismereteink szerint csakis az emberi tudat képes. Ha ezt igaznak fogadjuk el, akkor azt kell mondanunk, hogy olyan közvetlen kapcsolat a szerves társadalom világképe és a Szent Korona között nincs, hogy például a Szent Korona valamilyen misztikus képességei segítségével valahogyan bármit is megvalósít vagy megjavít a mi cselekedeteink helyett. Így tehát a Szent Korona nem fogja megvalósítani helyettünk a szerves társadalmat sem.

A kvantumfizika felfedezései fényében idejétmúltnak és tarthatatlannak tűnnek a Szent Korona-tan azon alapvető kijelentései is, hogy a Szent Korona élő személy, és hogy minden hatalom, jog és tulajdon forrása  is egyben.

A középkorban őseink tudása helyett a római központú kereszténység vallási dogmái váltak a magyar nemzet megszervezésének az alapelveivé. Ugyanakkor a magyarság az európai civilizációra jellemző, egyszemélyes irányítás, a királyság keretei között szellemileg és fizikailag rabságban vergődött, ráadásul a megsemmisítésére irányuló állandó támadások közepette. Az a véleményünk, hogy olyan körülmények között a Szent Korona-tan megalkotása zseniális „húzás” volt őseink részéről, mert ellenséges körülmények között is lehetővé tette, hogy az ősi civilizációk világképe, a szerves társadalom eszméje az utókor számára fennmaradhasson, és jelentősen eltorzított formában, „csökkentett üzemmódban”,  még működhessen is.

Véleményünk szerint, ha a szerves társadalmat szeretnénk megvalósítani, ami harmóniában van a Mindenség működésével és emiatt igazságos is, azt nem alapozhatjuk egy olyan, ember által kitalált ideológiára, aminek az igazsága nem bizonyítható, vagyis hogy a Szent Korona élő személy.

Ez azt is jelenti, hogy azt gondoljuk, hogy a Szent Korona-tan nem alkalmas a szerves társadalom tökéletes működtetésére, mert nem is arra találták ki, hanem a nemzetünk túlélésére. A szerves társadalom azonban nem a túlélésről, hanem a folyamatos kiteljesedésről szól, ezért szerintünk bizonyosan más szervezőelvben kell gondolkodnunk, mert más a cél.

Azonban, a fentiekkel együtt az is igaz, hogy maga a Szent Korona és a hozzá társítható világkép mégiscsak végig kísérte a magyarságot a történelme jelentős részén, és ennek jelentenie kell valamit! Ma is vannak, akiken, ha meglátják a Szent Koronát, vagy a „Szent Korona” szavakat hallják, jóleső borzongás fut végig. Azt gondoljuk, nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy a Szent Koronához mindig is a „szabadság” , és az „összetartozás” fogalmak kötődtek a legerősebben. Ahol pedig szabadság van, ott következmény a biztonság, a bőség és az összhang. Ezzel máris a szerves társadalom világképénél vagyunk!

Egy új kor szükségessé teszi bizonyos fogalmak új tartalommal történő megtöltését a fejlődés, a haladás elősegítésére. Minden állandóan változik. Úgy gondoljuk, a Szent Korona jelentésének, üzenetének is változnia kell.

Azt javasoljuk, hogy a nemzeti összefogás jegyében mostantól tekintsünk a Szent Koronára úgy, mint a szerves társadalom jelképére! Ha így teszünk, akkor szerintünk a Szent Korona „belső tartalma” nem valamiféle vallásos világképet, hanem a teljes tudást jelenti.

A szerves társadalmat pedig nekünk, embereknek kell összehangolt cselekvésekkel megvalósítanunk. Az ehhez szükséges tennivalókat nagyjából már ismerjük.

A fentiek tisztázása után azt gondoljuk, hogy van kapcsolat a „szerves társadalom” világképe és a Szent Korona között.

 

Pártok nélküli választási rendszer

A körkereszt

Körkereszt