Szerves társadalom Magyarországa

Mindenki hordja a maga keresztjét?!?

Ha valaki azt mondja, hogy a Magyarok mindig is keresztények voltak, az hazudik!

Ha valaki azt mondja, hogy a Magyarok most keresztények mind, az ugyan úgy hazudik!

Mert akkor azok a Magyarok, akik most nem keresztények, azok ezek szerint nem is Magyarok?

Mond azt, hogy a magyarok többsége most keresztény és igazat mondasz! Mert ha azt mondod hogy a Magyarok mind Keresztények, rögtön megtagadsz jó néhány magyart, aki azt mondja magáról hogy ő magyar, de nem keresztény!

Ez egy tanulmány kapcsán jutott az eszembe ami arról szólt, hogy Istvántól-Mátyásig, az összes Árpád-házi Magyar király, a Római Pápa felettese volt, tehát ő volt Róma főnöke is.

Gyönyörű gondolat; – bár így lett volna, ezzel nem is lenne semmi baj! Ha ez az egész elmélet nem csak arra menne ki, hogy azt bizonyítsa, hogy a Magyarok mind egy szálig, – mindig is keresztények voltak!

Mert valamiért én ezt az egész dolgot, csak egy újabb kísérletnek látom arra, hogy a maradék magyarságot is bevezessék az engedelmes Keresztény nyájba...

Mert ennek az eszmefuttatásnak további része már az, hogy valójában Koppány volt az áruló Róma-bérenc, akit teljesen jogosan négyeltek fel István német barátai, majd jön a végkövetkeztetés: Ami az, hogy mi mindannyian mindig is keresztények voltunk, és természetesen azok is maradunk.

Ezzel kapcsolatban lenne néhány kérdésem:

Ha Koppány volt az áruló Róma-bérenc, akkor miért Vajk lett király Stephanus Latin néven? Miért nem az Ősi nevén, Vajk uralkodott? (Bocsátott ki pénzérméket? Lásd a képen!)

Ha Koppány volt a Róma-bérenc, hogy lehet hogy Vajk rúgta fel az ősi szakrális törzsszövetséget?

Ha Koppány volt a Róma-bérenc, hogy lehet hogy Vajk tért át a tipikusan Rómainak nevezhető egy család egy úr, Róma által szakrálisnak kikiáltott rendszerre?
(Ha valaki végigtekint Európa kereszténnyé válásának történetén, azt látja, hogy Róma mindenütt ugyan ezt a módszert alkalmazva számolta fel a törzsszövetségeket, kis-hercegségeket. Kerestek egy arra alkalmas királyjelöltet, és azt mondták neki: Hozd létre Isten királyságát a földön, és uralkodj rajta! Te leszel Isten földi királyságának az uralkodója! Ehhez csak az kell, hogy vedd fel az új hitet!)

Ha Koppány volt a Róma-bérenc, miért latin és nem rovás jelek vannak István uralkodói jelképein, pénzein?

Ha Koppány volt a Róma-bérenc, mi magyarázza azt hogy onnantól kezdve a Római befolyás látványosan megnőtt az országban, olyannyira hogy mi lettünk a nyugati Kereszténység védőbástyája, még az Árpád-házi királyaink idejében?

Ha Koppány volt a Róma-bérenc, miért fordultunk nyíltan szembe egykori keleti szövetségeseinkkel? Például a Tatárok ma Mongolok feljegyzéseiben fennmaradt, hogy ők szövetségesként szerettek volna számítani a Magyarokra a Róma elleni harcukban?

______________

Az hogy István amikor már megtörtént a baj rájött hogy hibázott, egyértelmű!

Hiszen valóban; az Árpád-házi Királyink uralkodása alatt, megmaradhatott Ősi hitében a Magyarok jó része, erre találtak már történelmi bizonyítékokat! De a központi hatalom innentől nyilvánvaló Róma-barát politikát folytatott!

Így az hogy találunk bizonyítékot Keresztény királyaink uralkodásának idejének a régi Magyar hitre, az nem azt jelenti, hogy a központi hatalom azt követte, mert amit ők követtek, az az ország nagypolitikájából nyilvánvaló. Az csak arra bizonyíték, hogy ők eltűrték azt, amit jó-néhány mai tanító megkérdőjelez: Mégpedig azt, hogy itt akkor sem volt mindenki Keresztény!

Mert ez az egész István Koppány cserebere csak még jobban felébreszti a gyanúmat, hogy ez egy kísérlet a maradék magyarság engedelmes Keresztény nyájba terelésére. Hiszen ha az utolsó igazi Pogány hősről is kiderül, hogy az gaz áruló volt, – ki ne indulna el azonnal augusztus huszadikán, a Szent-jobb körmenetre?

Megmondom azt is, hogy manapság mind ez miért olyan fontos, és miért kell az igazságnak minél előbb kiderülnie!

Azért mert eljött a megbocsájtás ideje testvéreim!

De ahhoz hogy az, aki ellen bűnt követtek el szívből meg tudjon bocsájtani, ahhoz az is kell, hogy aki a bűnt elkövette, némi megbánást tanúsítson, és ne tetézze azt, amit annak idején elkövetett! Ne forgassa meg újra meg újra a kést a még vérző sebben!

Mert hazugságok áradatában éltünk majd ezer évig itt a kárpáthazában! Hiszen a Római hit nem IS-TEN felé vezető felszabadító erő volt közöttünk, hanem rablánc! Ami az egymás ellen forduláshoz, (ami Istvánnal és Koppánnyal kezdődött bárki is volt a Róma-bérenc), acsarkodáshoz, majd ötszáz éves idegen uralomhoz, a Magyar nemzet, a MAG népének leigázásához vezetett.

A Keresztény Európa, pedig Trianonban kimutatta a háláját azért a vesszőfutásért, amit értük éltünk át!

Most pedig nézz körül! Magyarország papíron egy szabad és boldog Keresztény ország! Mi hát a baj?

Az, hogy eljött a megbocsájtás ideje! De ahhoz hogy a megbocsájtás teljes legyen, ehhez az is kell, hogy a Keresztények is meg tudják nekünk bocsájtani azt, hogy itt mindig is voltak, és mindig is lesznek olyan Magyarok, akik nem voltak, és nem is lesznek Keresztények soha – mégis, Magyarok ők is! Akiknek nem kell Kereszténnyé válniuk ahhoz, hogy a SZER-ETET erejében higgyenek!

A bocsánatotokat kérem még egyszer azért, hogy én nem lettem keresztény!!!

Juhász Zsolt
(Aki anélkül hogy keresztény lenne, tudja vallani a SZER-ETETET.)

 

Pártok nélküli választási rendszer

A körkereszt

Körkereszt