Szerves társadalom Magyarországa

Felhívás élő közösségek életre hívására

Kedves Magyar Testvérem!

Újat mondok-e azzal a megállapítással, hogy „a magyar embernek a saját hazájában a legnehezebb boldogulnia”?

Ezt az abszurd állapotot nem kell sokáig bizonygatni, ha azt nézzük, hogy tőlünk 300 km-re fekvő Ausztriában 5-ször, 10-szer annyit keresnek, mint itthon és a magyar vállalkozások Szlovákiában alapítanak céget, mert a hazai elvonások olyan magasak, hogy ezzel behozhatatlan verseny hátrányba kerülnek.
Kérem, ne ijedjen meg a kedves olvasó, de ha az igazságot akarjuk röviden közölni a mai magyar állapotokról, akkor azt kell mondanunk, hogy Magyarország nem csak gazdasági, de lelki és szellemi megszállás alatt van.
Az ébresztő szórólapunkkal azt mutatjuk be, hogy az elmúlt 23 év alatt hogyan csökkent a magyarság lélekszáma több mint 1 MILLIÓ fővel és ezen kívül még több százezren hagyták el az országot a jobb megélhetés reményében.
A globalista rendszert szolgáló liberális demokrácia ugyanúgy nem reformálható meg, mint a kommunizmus, hiszen e két rendszer megteremtői is egy tőről fakadnak.
Nekünk magyaroknak azonban van egy működő rendszerünk és egy eszménk, ami megtartott minket a Kárpát-hazában sok ezer éven keresztül.

Ezt a rendszert mi úgy hívjuk, hogy Szerves Társadalom, amit az utolsó 1100 évben végig kísért a Szent Korona eszme szokásjogon történő kifejlődése . A szerves társadalmat a természetben megfigyelhető körforgás jellemzi, és működésében a paraszti kultúra őrizte meg hagyományait a mai napig.

A természetben minden körforgásban zajlik, a paraszt ember ezt megértve élte életét a természettel harmóniában.

„Ami nem kell az embernek, az jó az állatnak.
Ami nem kell az állatnak az jó a földnek.
Ami nem jó a földnek, az jó lesz a tűznek.
Ami nem jó a tűznek, azt eltesszük későbbre, mert egyszer biztosan jó lesz még valamire.”

A szerves társadalomban az ember nem a természet urának, hanem a természet részének tekinti magát.
Feladatunk, hogy a Földanyánk kirablása helyett megtaláljuk helyünket a természetben és törvényeit megismerve, úgy fordítsuk az emberiség hasznára, hogy annak csodálatos egyensúlyát ne bontsuk meg.
Tudnunk kell azt, hogy a Föld egy élőlény. Figyelembe kell vennünk az emberi civilizáció kialakításakor, hogy egy véges rendszerben élünk, így az egyensúlyt csak körforgásban gondolkozva és élve tudjuk megteremteni.
Ma a világ vezetői nem így gondolkoznak, így Földanyánkat, a rajta élő növényvilágot, állatvilágot és emberi kultúrákat lelkiismeret nélkül pusztítják.

Ez egy fenntarthatatlan folyamat, mert a föld ásványkincsei végesek és az ipari termelés ész nélküli fokozása következtében elszennyezték a levegőt, a folyókat és a földeket. A városok körül egyre nő a szeméttenger, amit megint csak környezet szennyező módon próbálnak újrahasznosítani.
Földanyánk aszállyal, árvizekkel, tornádókkal, elszikesedett, elsivatagosodott területekkel figyelmeztet arra, hogy az ember megszegte a természet törvényeit.
Az emberiség most egyfajta parazitaként viselkedik a Föld bolygón, a városok mint fekélyek terjeszkednek rajta, társadalmaink életerejét pedig a magánbankrendszer és a multinacionális cégek élősködése gyengíti.
Egy maroknyi kisebbség a levegőpénzt kibocsátó magánbankrendszeren keresztül az elmúlt néhány száz év alatt megszerezte a világ irányítása feletti hatalmat, és addig nem nyugszanak, amíg a 3. világháborút ki nem robbantják.

A világot behálózó média-hatalmukkal pedig tudat módosított állapotban tartják a társadalmakat, akik nem veszik észre, hogy életük a különböző függő viszonyok miatt nem más, mint egy adós rabszolga élete, amit megszépítve emberi erőforrásnak neveznek.

A társadalmunk most nagyon beteg. Testileg, lelkileg és szellemileg is.     
Teljes lényét megtámadta egy élősködő. Ennek az élősködőnek több csápja van, amivel körbeölel és megfolyt mindent, ami élő. A parazita nincs tudatában annak, hogy a gazda szervezet pusztulásával neki is pusztulnia kell. A társadalom testét a böjt fogja megtisztítani a parazitától. Ezt a böjtöt vagy vállalhatjuk önként, vagy a Teremtő ránk kényszeríti valamikor váratlanul a jövőben.

A magyarság feladata, hogy megmutassa a szerves társadalom felé vezető utat.

Céljaink egyike, hogy ebből a függő viszonyból kiszabadítsuk az embert, a családot és a társadalmat.
Célunk hogy a Kárpát-hazában működő közösségeket összefogja és a további közösségek születését elősegítse.
Célunk, hogy a körforgáson alapuló Szerves Társadalom működését megértsük, megéljük és tovább adjuk.

Azon honfitársaink jelentkezését várjuk, akik részt kívánnak venni a magyar társadalom újraépítésében.

„Amint kint, úgy bent, ahogy lent úgy fent.”
 
Hermész Triszmegisztosz ősi bölcsessége így üzen az utókornak a Smaragd Táblán.

Teremtsünk rendet és harmóniát magunkban. És ahogy lent úgy fent, rend lesz körülöttünk is.

Teremtsünk rendet és harmóniát a családunkban. És ahogy lent úgy fent, rend lesz a családunk körül is.

Teremtsünk rendet és harmóniát közösségünkben. És ahogy lent úgy fent, rend lesz a közösségünk körül is.

Amikor az országban minden faluban, településen harmóniában működik egy közösség, akkor rendben és harmóniában fog működni Magyarország is, mert:

„Amint kint, úgy bent, ahogy lent úgy fent.”

1956-ban 20 000 elszánt hazafi, megfordította a kontinens legnagyobb hadseregét.
Most is 20 000 elszánt hazafira van szükség, aki szakítva a félelemmel és a kényelemmel példát mutat életével.

Tudnunk kell azonban azt, hogy a kialakult helyzetet ezen a tudati szinten megoldani nem lehet.
Ezért egy Kárpát-hazát behálózó hírvivői és egy tanítói kört építünk ki, ami alapját jelenti a Szerves Társadalom újjáépítésének.

A mozgalom szigorúan egymás mellérendeltségi módon működik!

Tanítókat keresünk, akik hajlandóak a folyamatos tanulásra is. Együtt tanuljuk meg a közösségek újra építésének módját és a szerves társadalom működésének rendjét.
Kidolgozzuk az anyag és pénz elvű társadalomból az átmenetet a „SZERVES TÁRSADALOM”-ba.
Egyszerre vagyunk tanulók és tanítók.
Az elméletet azonban példamutatással megvalósítjuk életünkben.
 
Kezdődjék hát a munka!

2012 november végéig, a kitűzött cél, hogy minden megyében és Bp.-en is megtaláljunk egy tanítót,
ami 20 tanítót jelent.
2012 december 31.-ig a kitűzött cél, hogy minden városban megtaláljuk a tanítóinkat. Ez már 300 fő.
2012 január 31.-ig a kitűzött cél, hogy minden településen meg legyen a tanító. Ez már 3400 fő.
2012 február 28.-ig a kitűzött cél, hogy minden tanító, élő közösséget hozzon létre, vagy bekapcsolódjon egy élő közösségbe. Ez már belső-Magyarországon 30-45000 fő.

Az ötödik hónaptól a kitűzött cél, hogy az élő közösségek példamutatásukkal és teremtő tudatunkkal elkezdjék átformálni az országot, és szellemiségünk továbbterjedjen a Kárpát-haza minden szegletébe.

Kiindulási alapként elmondhatjuk, hogy egy gazdaságilag, tudatilag és lelkileg megszállt országban és világban élünk.

Ha tétlenül várunk, akkor a fejünk felett a háttérhatalom ki fogja alakítani az új világrendet (New World Order), ami a nemzetek, családok szétzúzása mellett az egyének teljes ellenőrzését tűzte ki célul.

Mi az emberek, családok, közösségek szabadságán és önkormányzatiságán alapuló Szerves Társadalmat kívánjuk megvalósítani.
Hogy ez megváltozzék, ahhoz keresztül kell mennünk a következő fejlődési szinteken.

1. Ébredés.
2. A harmónia megteremtése magunkban, családunkban.
3. Közösség építés.
4. Életünk megszervezése. Önellátás, önvédelem, tanítás, gyógyítás, kultúránk ápolása stb.
5. Önkormányzatiság.
6. Szabadenergia.
7. Szent Korona Országa.

A Kárpát-hazában élő közösségek felhalmozódott tapasztalatait és a teremtő munkáink eredményeit az Élő Közösségek honlapunk fogja bemutatni.

Jó munkát kívánunk hozzá.

Áldás.

Matyasovszki Gábor
Kőbányai Élő Közösség

elokozossegek@gmail.com

 

Pártok nélküli választási rendszer

A körkereszt

Körkereszt