Szerves társadalom Magyarországa

A GAZDÁLKODÓ CSALÁDOK SZÖVETSÉGÉNEK FELHÍVÁSA

A Gazdálkodó Családok Szövetsége 2013. január 29-én alakult azzal a céllal, hogy a gazdálkodásból megélni kívánó, hazájukat és településüket szerető, a nemzet sorsáért felelősséget érző gazdálkodó családok érdekképviseletét biztosítsa.

Szervezetünkbe nem csak családi gazdaság formájában működő gazdaságokat várunk, hanem őstermelőket, egyéni vállalkozókat vagy más formában gazdálkodókat is. A szervezetnek csak magánszemélyek lehetnek tagjai.

Alapvető célunk, hogy a településekhez tartozó földek a helyi (az adott településen élő) gazdák kezébe kerüljenek, ennek érdekében elsőbbséget élvezzenek a földszerzés, illetve földbérlet vonatkozásában a helyi gazdálkodó családok. Természetesen mi a valódi gazdálkodó családokat értjük ez alatt.

Minden egyéb vonatkozásban is képviselni kívánjuk a gazdálkodó családok érdekeit, például a családi léptékű állattartás feltételeinek javításában, a helyi és regionális szinten szerveződő, az ott élők tulajdonában levő élelmiszer feldolgozó ipar fejlesztésében, az ehhez szükséges feltételek megteremtésében, illetve az induló és a fiatal gazdálkodók helyzetbe hozásában.

Részt akarunk venni a helyi közösségek összekovácsolásában, illetve önellátásában. Felelősséget érzünk településeinkért, a magyar vidékért, annak fenntartható fejlődéséért.

Akik céljainkkal egyetértenek, de nem gazdálkodók, azok pártoló tagként csatlakozhatnak szervezetünkhöz.


A CSATLAKOZNI KÍVÁNÓK TÁJÉKOZTATÁST KÉRHETNEK AZ ALÁBBI E-MAIL CÍMEN: gazdak2013.ti@gmail.com

 

Pártok nélküli választási rendszer

A körkereszt

Körkereszt