Szerves társadalom Magyarországa

Mi az, hogy „szerves társadalom”?

A „szerves társadalom” –ban a „szerves” szó értelmezésére két megközelítési mód is adódik. Az egyik az, amikor a „szerves anyag” tulajdonságaival vetjük össze a szerves társadalom tulajdonságait. Ez a megközelítési mód csak első hallásra tűnik furcsának, de ha kicsit mélyebben értelmezzük a jelenségeket, akkor szinte teljes azonosságot találunk! Tudjuk, hogy az élőlények teste épül fel szerves anyagokból. Ezek a szerves molekulák sokkal nagyobbak, bonyolultabbak, mint az élettelen tárgyakat alkotó anyagok és ez azért van, mert az élőlények testének olyan magas szervezettségi szinten lévő anyagokból kell állniuk, hogy az mindig képes legyen lehetőséget biztosítani az életjelenségek megnyilvánulására! Ehhez pedig a testet alkotó anyagoknak, majd az ilyen anyagból álló szerveknek képeseknek kell lenniük arra, hogy nagyon összetett kapcsolatok alakulhassanak ki és maradhassanak fent.

Ez a magas szintű szervezettség jellemző a szerves társadalomra is. Maga a társadalom tekinthető egyfajta „virtuális élőlény”-nek is, aminek a részei, vagy a „szervei” úgy vannak összehangolva, hogy maga a szerves társadalom is életjelenségeket mutasson. Tehát a közösség minden kisebb és nagyobb egysége úgy működik, mint pl. az emberi testben a szervek: mindnek megvan a maga egyedi feladata, emellett egy „fölérendelt cél” érdekében, vagyis a test tökéletes működése céljából mindegyik mesterien össze is van hangolva!

A test sejtjei és a szervei úgy járják végig a saját kiteljesedésük útját, hogy közben az első pillanattól az a „fölérendelt cél” vezérli őket, hogy egy őket összetartó és oltalmazó testet hozzanak létre és tartsanak fenn. Ugyanez a helyzet a szerves társadalom esetében is: a szerves társadalom szervei is arra törekednek állandóan, hogy az összehangolt tevékenységükkel egy őket összetartó és oltalmazó államot hozzanak létre és tartsanak fenn. Ahogy az egy élőlény esetében is van, ugyan úgy a szerves társadalom felépítéséhez is tökéletesen össze kell hangolnunk a tevékenységeinket!

A fenti dolog igazságát már az ősi civilizációk idejében is tudták. A Smaragd Táblákból ismerjük a világ egylényegűségének a törvényét: „amilyen fent, olyan lent”, „amilyen kint, olyan bent”, amilyen kicsiben, olyan nagyban”, stb. Ha egy létezési tartománynak vagy folyamatnak megismerjük a működését, akkor ezen elv alapján már minden másnak is tudjuk a működését! Mivel azonban a léptékek (vagy a mértékek) mások, a dolgok másnak látszanak. A józan paraszti eszünkre és a szívünkre hallgatva azonban újra képesek lehetünk elsajátítani azt a képességünket, hogy felismerjük, hogy melyik dolog vagy folyamat melyik másik léptékű „másával” egylényegű. Ha erre egyszer „ráérzünk” és megértjük, megtanuljuk, akkor már értjük is a Mindenség működését és mindennel könnyedén elboldogulhatunk.

A fentiek azt jelentik, hogy egy emberi közösség (társadalom) is akkor működik a Mindenség törvényei szerint, ha a részei össze vannak hangolva.  Ez az összehangolás a társadalom minden részegységének a kiteljesedését úgy biztosítja, hogy közben a társadalom maga is folyamatosan fejlődik és egyben kiteljesedik.

Bizonyára hallott arról a törvényről is, Kedves Olvasó, hogy „az egész több mint a részek összege”. Ha igaz az, hogy egy test több mint a szerveinek az összessége, akkor az is igaz, hogy egy szerves társadalom is több mint a részeinek az összege. Egy szerves társadalom esetében vajon mi lehet ez a többlet? Maga az állam „testként” védi, oltalmazza és összetartja a társadalom részeit, és a saját szabályozó lehetőségeivel segíti a részek kiteljesedését is.

Most kell megnéznünk, hogy egy társadalomnak mik a részei, a „szervei”, és itt rögtön a Mindenség egy másik jellegét kell megemlítenünk: minden részekből, pontosabban alkatrészekből, építőelemekből áll, még az emberiség is! Mi az emberiségnek ezeket az egymásra épülő, alapvető és meghatározó, legfontosabb részeit ismertük fel: ember, család, helyi közösség, nemzet, emberiség.

A legalapvetőbb az ember!

A fentiek alapján megfogalmaztuk egy mondatban, hogy szerintünk mi a szerves társadalom:

„Szerves társadalom” az embereknek az a nagyobb csoportja, amelyik az általa lakott élettérben minden élő és élettelen létező kiteljesedésével összhangban szervezi meg és támogatja a közösségei működését, úgy, hogy az minden létező legjavát szolgálja.

 

Pártok nélküli választási rendszer

A körkereszt

Körkereszt