az attraktorok és a "Sabad akarat" Serves eGségéről

Tisztázó írások

Az attraktorok és a „szabad akarat” szerves egységéről

Kedves Olvasó, kérem, ne ijedjen meg a címben szereplő idegen szótól! Ha még nem ismeri, akkor rögtön megtudhatja a jelentését, előtte azonban könnyebb megértés céljából szükséges egy kis ráhangolódás...

 

A közvélemény is és a tudomány is nagyon sokáig azt gondolta, hogy vannak olyan történések, amiknek nem lehet kideríteni az okát, hanem ezek csak úgy, „véletlenül” történnek, és az ilyen folyamatok lezajlása, menete is csak véletlen. Ilyen például az időjárás, vagy annak bizonyos elemei, pl. egy viharban lezajló részfolyamatok: a legutóbbi időkig senki sem gondolta, hogy ezek az események is egy meghatározott rend, mintázat szerint történnek meg.

A matematika és főleg a számítástechnika rohamos fejlődésével megjelentek olyan lehetőségek, amikkel az ilyen, látszólag véletlenül bekövetkező és előre nem látható módon lezajló folyamatokat leíró adathalmazból egyszer csak előbukkan, felismerhetővé válik egy mintázat. Azt, hogy minden „összefüggéstelen” természeti jelenségben mégis létezik valami rejtett összefüggés, Lorenz mutatta ki a hosszú időn keresztül megfigyelt időjárási jelenségekről készült számítógépes grafikákban. Ezek a felismerhető mintázatok az attraktorok, más néven attraktormezők. Azokat a jelenségeket, amiknek a bekövetkeztét vagy a lezajlását eddig „véletlennek” neveztük (nem VÉL-tük az okát), alapvetően azért kell hosszabb időn keresztül megfigyelnünk valamiféle rend felfedezése céljából, mert nem ismerjük pontosan a kezdeti körülményeket. Jellemzően a tömeggel nem rendelkező jelenségek, vagyis nem a tárgyak mozognak-változnak így, és emiatt az attraktorok létezését fontos lenne pl. a történelem tanulmányozásakor vagy az egyéb társadalmi folyamatok értelmezésekor is figyelembe vennünk!

A káoszelmélettel foglalkozó kutatók azt is kimondják, hogy ha egy nagyon bonyolult mozgásokat tartalmazó rendszer kiindulási állapotát 100%-os biztonsággal ismernénk, akkor az egész folyamat minden részeseményét is 100%-os biztonsággal meg lehetne jósolni. (Erről nekem kicsit más a véleményem, mert talán nem gondolnak a kvantumbizonytalanságra, amely jelenségnek a Világmindenségben mindenhol jelen kell lennie, ezért egy folyamat végkifejletét még a tervezője is legfeljebb csak 99 egész és „sok kilences” százalékban képes megjósolni, de 100%-ban nem…)

A fenti megállapítások azt bizonyítják, hogy a Világmindenség valójában egy megtervezett REND szerint működik. Akár azt is mondhatnánk, hogy nagy vonalakban minden eleve elrendeltetett… viszont akkor mi az értelme az ember létezésének? Csak marionett-bábok, játékszerek lennénk?

Más tudományágak azt is felfedezték, hogy úgy fest, hogy a természetben minden élőlény a kiteljesedésre törekszik. Az „eleve elrendeltség” és a „kiteljesedésre való törekvés” azonban egymásnak ellentmondónak tűnnek… A kiteljesedésre való törekvés választási lehetőségeket és állandó próbálkozásokat sugall, az eleve elrendeltség azonban éppen ezeket teszi szükségtelenné és lehetetlenné. Úgy tűnik, ezt az ellentmondást kell áthidalnunk ahhoz, hogy megleljük a létezésünk okát és célját.

Az attraktormezőknek a felfedezése, a létezésük teljesen felborította a fizikai világban lezajló történésekről megalkotott elképzeléseinket is. Ugyanis, ha léteznek ezek a mezők, akkor a történések valójában nem lineárisan egymás után következnek, ahogy eddig gondoltuk, hanem előbb a fizikai világban megnyilvánuló esemény-sorozatok részeinek kell megnyilvánulniuk az attraktorokból, majd csak ez után történhetnek meg ezek a rész-események, egymásra épülve! Ez azt jelenti, hogy csak akkor igaz az alábbi folyamatábra, ha kizárólag a fizikai világot tekintjük valósnak (viszont ebben az esetben sok minden megmagyarázhatatlanná válik):

A              B              C

A fenti folyamatábra az „ok-okozati összefüggések” törvényszerűségét mutatja be, ez azonban csak a fizikai világban működik így, többé-kevésbé. Az attraktormezők felfedezése azt sugallja, hogy ahhoz, hogy a fenti folyamat megtörténhessen, előbb létre kell jönniük külön az A, a B és a C események NAGY VALÓSZÍNŰSÉGÉNEK, hogy aztán ezek egymáshoz kapcsolódhassanak, mint egy emberi felfogás által értelmezhető folyamat részei, valahogy így:


Az ábrán az alsó sorban lévő, egymáshoz vízszintes nyíllal kapcsolódó eseményeket értelmezhetjük úgy is, hogy az emberek, vagy ember-csoportok cselekedeteit mutatják be. Ehhez azonban előbb a felettük lévő, egymást