hoGan valósítsuk meg a Serves társadalmat?

Gondolatok a szerves társadalomról

Hogyan valósítsuk meg a szerves társadalmat?

Ha már tisztában vagyunk azzal, hogy mit jelent ez a fogalom, és tudjuk azt is, hogyan kellene működnie, akkor már „csak” az szükséges, hogy minél többen meghozzuk a döntést, hogy „összerakjuk” és ezzel működésbe lendítsük a szerves társadalmat.

Értelmetlen arra várnunk, hogy majd csak megvalósul valahogy, és arra is, hogy majd akkor csináljuk, amikor „megfelelőek lesznek a körülmények”. A körülmények mindig a kérlelhetetlen meggyőződés erejével kinyilvánított szándékainkhoz igazodnak, ez törvény! Ha mindezt nagyon sokan, összehangoltan tesszük, akkor még nagyobb kérlelhetetlenséggel valósul meg.

A fentiekre való tekintettel első lépésként mi azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy minél hamarabb és minél több emberhez jusson el az az információ, hogy a mostanihoz képest teljesen más szempontok alapján is meg lehet szervezni a gazdaságot és a társadalmat. Elkerülhetetlen, hogy minél több ember meghozza azt a döntést, hogy ezután szerves társadalomban AKAR élni. Itt kezdődik az új világ megteremtése a szellemi szinten.

Úgy gondoljuk, hogy miután valaki megismeri a szerves társadalom működési elvét, és szeretne olyan módon élni, meg kell hoznia egy nagy horderejű döntést: „eldöntöttem, hogy mostantól minden döntési helyzetben azt a megoldást választom, ami minden létező legjavát szolgálja.” Itt kezdődik az új világ megteremtése a fizikai szinten.

Természetesen, ez a hétköznapok során teljesen új szemléletet, új hozzáállást igényel, ezért valószínű, hogy kicsi az esélye annak, hogy rögtön képesek leszünk kiválasztani a legtökéletesebb megoldást a döntési helyzetekben. De elszántan törekednünk kell rá, szerintünk bizonyos gyakorlat megszerzése után ez is készség szintre emelhető.

Ha már elég sokan meghoztuk a fenti döntést, felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet összehangolni a cselekedeteinket abból a célból, hogy az általunk vágyott helyzet, vagyis a szerves társadalom megvalósuljon? Szerintünk ehhez szükséges egy írott szabályrendszer is, ami segít eligazodni a közös utunk során.

Mi, akik ezt a honlapot megálmodtuk és megalkottuk, már előzőleg megismerkedtünk dr. Halász József munkásságával. Ő az elmúlt bő 10 év során teljesen más kiinduló pontból, őseink életének, hagyományainak és a magyarság több ezer éves történetének a tanulmányozásából jutott el arra a felismerésre, hogy csakis egy olyan társadalom illeszkedik a Mindenség normális működéséhez, ahol az ember van a középpontban és ahol minden ember felelős minden döntéséért és azért, hogy cselekedeteivel az összhangot fenntartsa.

Munkássága során tökéletesen leírta a szerves társadalom minden jellemzőjét, feladatát és működését, bár egyszer sem használja a „szerves társadalom” kifejezést. Kidolgozott egy jogszabálytervezetet is, ami alapján az ő általa elképzelt állam működhetne majd. Ez a tervezet tartalmazza a Szabadság Alkotmányát és a végrehajtásához szükséges legfontosabb főtörvényeket, mindezeket logikailag egymáshoz hangolva. A szerves társadalom lehetséges működésében tőle tanultuk a legtöbbet, ezért ebben a mesterünknek tekintjük.

Ha már hivatkoztunk dr. Halász Józsefre, akkor azt is közölnünk kell, hogy a munkásságában mi az, ami szerintünk nem egyezik a szerves társadalom működési elveivel:

1.) Választási párt megalapítását kezdeményezte, „Gondoskodó Magyarország” elnevezéssel, az általa összeállított program megvalósítása érdekében. Szerintünk a pártok nélküli szerves társadalom megvalósítására sem szabad pártot alapítani, mert a pártok az emberek megosztására lettek kitalálva, és nem az összehangolásukra.

2.) Az általa elkészített jogszabálytervezetben, ami szerint a „Gondoskodó Magyarország” majd működne, a Felsőházban a Krisztust követő vallások is helyet kapnának. Szerintünk a szerves társadalomban vallási dogmáknak sincs helyük, hiszen ezek helyett a visszaszerzett tudás alapján hozzuk majd meg a döntéseinket.

A vallási dogmák jelenlétét egy feloldandó ellentmondásnak tartjuk dr. Halász József munkásságában. Ő az értékrend helyreállítása céljából a 973-ban megkötött Quedlinburgi Szerződés előtti időkre, a kettős vezetés módszeréhez nyúl vissza. Szerinte ezzel a szerződéssel veszítettük el a szabadságunkat, mert ez a szerződés tette lehetővé azt, hogy az ősi civilizációk működési elve és a teljes tudás helyett a római központú kereszténység vallási dogmái jelentsék a követendő iránymutatást, és ez a szerződés vezette be az őseink világképétől idegen, a központi önkényuralom lehetőségét biztosító királyság intézményét is. Ha pedig a római központú kereszténység vallási dogmái akkor pusztító hatásúak voltak a nemzetünk szabadságára, és a szerves társadalom felbomlásához vezettek, akkor ugyanezeknek a dogmáknak a jelenléte a döntések meghozatalában most sem segítheti a természetes rend, a szerves társadalom helyreállítását és működését.

Ez azonban csak a mi véleményünk, fenntartjuk ebben is a tévedés jogát, szerintünk ebben is mindenkinek magának kell állást foglalnia. Azonban szükséges volt ezt a nézetünket egyértelműen kifejeznünk, ha egyébként meg dr. Halász József munkásságának a többi részét átvettük…

Fontos megjegyeznünk, hogy a Quedlinburgi Szerződés nemzetünkre nézve pusztító hatását Grandpierre K. Endre fedte fel, és az 1993-ban megjelent, „A magyarok istenének elrablása” című könyvében fejti ki először, a 215-232. oldalon. (A könyv itt elolvasható: http://www.magtudin.org/Grandpierre%20Elrablasa.htm )

 

A fenti két dologtól mi tehát teljes mértékben elhatárolódunk, azonban a munkásságának a többi része nagy elismerést érdemel, és a tanulmányozását ajánljuk, mert jó kiinduló alapnak gondoljuk az összehangolt közös munkához.

Kérjük, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni ehhez a cikkhez.