Gondolatok a szerves társadalomról

Mi az, hogy „szerves társadalom”?

  • Nyomtatás

A „szerves társadalom” -ban (1. értelmezés) a „szerves” szó természetesen nem kémiai minőséget jelent, hanem arra utal, hogy ebben a társadalomban a közösség minden kisebb és nagyobb egysége úgy működik, mint pl. az emberi testben a szervek: mindnek megvan a maga egyedi feladata (2. értelmezés), emellett a test tökéletes működése céljából mindegyik mesterien össze is van hangolva (3. értelmezés)!

 1. értelmezés a SZERVESSÉGRŐL, magyarul. Fontos az a felismerés, hogy ősi magyar írásunk SZ (I) betűje (a függőleges vonal) valójában egy SZÁR (SZER), ami összekötő KAPOCSKÉNT jelenik meg a „fent” és „lent” között. A Fentből táplálkozik a Lent, miként az Adakozótól (kinek többlete van) kap a Befogadó (akinek hiánya van). A világ kicsiben is ugyanígy működik, a természetben és társadalomban is.
A SZERVES MŰKÖDÉS folyamatainak ÁBRÁZOLÁSÁRA a továbbiakban több ezer éves ősi jeleket hívunk segítségül: kétféle SÁRGA háromszöget, egyrészt egy csúcsával felfelé mutatót, mely a adakozó JÓ (lehetőség, kötelesség) jelleg kifejezésére alkalmas, másrészt egy csúcsával lefelé mutatót, mely a befogadó JÓ (szükség, jog) jelleget fejezi ki. Az ábrázolásokhoz, segédjelekként, még használunk egy nagyobb kört, az ismeretlen jelleg, egy kiskört, a megsemmisített jelleg, egy vastag sárga nyilat, a JÓ hatás, és egy vékony feketét a változás kifejezésére. A SZERVETLEN adakozó és befogadó ROSSZ jelleg és hatásának bemutatására a sárga színű jelek helyett SZÜRKE kitöltésű jeleket használunk.
2. értelmezés. Ez a feladat, a kölcsönös, kiegyensúlyozó SZER-ETET alapú adok-kapok kapcsolat működtetése, melyben az többlettel rendelkező AD a többletéből, a másik hiányának pótlására:


De az egyensúly (egészség) fenntartása érdekében a kapcsolat fordítva is kell, hogy működjön: a másiknak is, amiből többlete van, abból ADNIA kell az első hiányának pótlására:
   

3. értelmezés. Ez az EGYSÉG-nek a harmonikus (más szóval: összehangolt) működése, a kölcsönös „adok-kapok”:Az a zseniális ebben az összehangolásban, hogy minden „részegység” úgy működik, és úgy járja be a saját fejlődési útját, hogy azzal a test működését és kifejlődését is biztosítja! A Smaragd Táblákból ismerjük a világ egylényegűségének a törvényét: „amilyen fent, olyan lent”, „amilyen kint, olyan bent”, amilyen kicsiben, olyan nagyban”, stb. (4. értelmezés). Ha egy létezési tartománynak vagy folyamatnak megismerjük a működését, akkor ezen elv alapján már minden másnak is tudjuk a működését!

 

4. értelmezés:

 

„Amilyen kint, olyan bent.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Amilyen fent, olyan lent.”

 

 

Mivel azonban a léptékek (vagy a mértékek) mások, a dolgok másnak látszanak.

A józan paraszti eszünkre és a szívünkre hallgatva azonban újra képesek lehetünk elsajátítani azt a képességünket, hogy felismerjük, hogy melyik dolog vagy folyamat melyik másik léptékű „másával” egylényegű. Ha erre egyszer „ráérzünk” és megértjük, megtanuljuk, akkor már értjük is a Mindenség működését és mindennel könnyedén elboldogulhatunk.

A fentiek azt jelentik, hogy egy emberi közösség (társadalom) is akkor működik a Mindenség törvényei szerint, ha a részei össze vannak hangolva (5. értelmezés).  

 

5. értelmezés: …amikor az emberi közösség EGYSÉGÉNEK részei és részegységei össze vannak hangolva…Ez az összehangolás a társadalom minden részegységének a kiteljesedését úgy biztosítja, hogy közben a társadalom maga is folyamatosan fejlődik, és egyben kiteljesedik.

Bizonyára hallott arról a törvényről is, Kedves Olvasó,hogy „az egész több, mint a részek összege” (6. értelmezés).

 

6. értelmezés: …a szerves egész több, mint a részek összege…, de még több, mint az önromboló beteg „egész” …Ha igaz az, hogy egy test több mint a szerveinek az összessége, akkor az is igaz, hogy egy szerves társadalom is több mint a részeinek az összege. Egy szerves társadalom esetében vajon mi lehet ez a többlet? Maga az állam „testként” védi, oltalmazza, összehangolja és támogatja a társadalom részeinek a működését, és összetartja azokat!

Most kell megnéznünk, hogy egy társadalomnak mik a részei, a „szervei”, és itt rögtön a Mindenség egy másik jellegét kell megemlítenünk: minden részekből, pontosabban alkatrészekből, építőelemekből áll, még az emberiség is! Mi az emberiségnek ezeket az egymásra épülő, alapvető és meghatározó, legfontosabb részeit ismertük fel: ember, család, nemzet, emberiség, de ezeken kívül akár további, kisebb egységekre is oszthatjuk az „EMBERISÉG”-et (7. értelmezés).

A legalapvetőbb az ember!

 

7. értelmezés: …ember, család, kisközösség, nagyközösség, nemzet, emberiség…
A fentiek alapján megfogalmaztuk egy mondatban, hogy szerintünk mi a szerves társadalom:

„ Szerves társadalom” az embereknek az a nagyobb csoportja, amelyik az általa lakott élettérben minden élő és élettelen létező kiteljesedésével összhangban szervezi meg és támogatja a közösségei működését, úgy, hogy az minden létező legjavát szolgálja (8. értelmezés).

8. értelmezés. Összhangban élni az élettér minden élő és élettelen részével, elemével:
 

Törzsszöveg: Pataki Antal

Ábrák és értelmező szövegek: Vetési Zoltán (Temesvár)

Kérjük, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni ehhez a cikkhez.
Hozzászólások (1)
Szerves társadalom - tudat és tudás alapú társadalom - földrajzi és néprajzi jegyekkel
12014. április 01. kedd, 09:48
vidzsitátmá
Magyarország és a Magyar nép tudás- és tudat-alapú társadalomban élt, él és élni fog. Minden nemzet ebben él, aminek sikerességét a tudatszintje, a kiművel ember fők és szívek ereje határoz meg.

A tudatszint növelésével, automatikusan egyre jobb és jobb emberek fogják a Magyarságot irányítani, összhangban a Természeti Törvénnyel.

Maharishi Mahesh Yogi kidolgozta a tökéletes társadalom és a tökéletes embert irányító Természeti Törvénnyel összhangban élt élet tudományát a Kreatív Intelligencia Tudományát.

A Kreatív Intelligencia az a tiszta tudat területe, ami a Földet, a Holdat, a Naprendszert, a Galaxisokat az Univerzumot, Omniverzumot és a molekulákat, az atomokat és kvarkokat az anyag és energia legfinomabb részeit, minden mikro és makro régiót irányít.

Erről szól Maharishi Mahesh Yogi könyve a Lét Tudománya és az Élet Művészete:
http://www.excaliburkonyvek.hu/Excalibur_Konyvek/ezoterikus.html

Ezen tudománynak van egy gyakorlati és egy elméleti része.
Gyakorlati része a Maharishi Transzcendentális Meditáció (röviden: TM) technikája és a TM-Szidhi program.

http://maharishi.hu/site/TM.html

http://maharishi.hu/site/sidhi.html

Elméleti részének esszenciáját a Lét Tudománya és az Élet Művészete könyv elolvasásával, megtanulásával el lehet sajátítani, komoly érdeklődés esetén pedig hazánkban elérhető a Kreatív Intelligencia Tudománya 33 video előadásból álló Tudás-Tudat-"csomag", ahol Maharishi Mahesh Yogi saját szavaival részletezi az emberi társadalom és az Univerzum vonatkozásában a bennünk és körülöttünk lévő Kreatív Intelligencia fokozatos kibontakozását, teljes tudás kapva erről a témáról.

Egyetemi szinten pedig Amerikában lévő Maharishi Egyetemen, Maharishi University of Management lehet ebben a témában elmélyedni:

http://www.mum.edu/default.aspx?relid=33637

Természetesen mindezt a tudást a Magyar Ősműveltség és földrajzi adottságaink által adott környezeti hatások, valamint a szomszédos népek szerves kultúrájának megismerésével összhangban lehet sikeresen és művészi módon alkalmazni.

Magyar ősműveltségünk és nyelvünk tudat- és tudásalapú.
Az ősi tudatalapú tudás kifejezése: védikus.

Ez nem a brahmanizmus vallását jelenti, hanem azt a nyelvi gyökszavainkban rejtező tudást, ami az ős szavak és ősrezgések ismeretében mélyebb és egyre mélyebb tartalmakat mutatnak meg az Isteni törvényszerűségek csodálatos kifejeződéseiből.

Végső soron, a tiszta tudat önmagával való kölcsönhatása révén, belülről felmorajló, felhangzó végtelen kreatív intelligencia rezgése a véda, amit az ősi látnokok, rishik mély meditációjukban meghallottak és lejegyeztek az utókor számára.

Ez nem a szanszkrit (ami sajnos eredetileg nem is szanszkrit, hanem szanszkritam (sic!)) hanem a természet nyelve, amihez a szanszkritam áll a legközelebb.

Fontos a szanszkrtitammal foglalkozni, amit ki kell egészíteni a sumér gyökszó-tudással, és más ősi nyelvek hagyományával is, hogy a teljességet ismét visszaállíthassuk.

Természet nyelve (rezgések nyelve) - szanszkritam - ősi nyelvek, Sumér, Magyar, Esszénus, Héber, Ógörög, Latin stb. - modern nyelvek.

Nagyjából ez a sorrend MOST.

A megemelkedett kollektív tudatszint segítségével, nyelvtudósaink visszaállíthatják majd a Magyar nyelv eredeti tisztaságát, ami tudat alapú vagyis védikus lesz.

Ha visszanyúlunk ősszavaink igaz jelentéséhez és megismerjük eredeti ősrezgés-hatás-jelentés valamint név-forma kapcsolatukat, ha a Maharishi Transzcendentális Meditáció alkalmazásával felelevenítjük agyunk rejtező tartalékait és a Maharishi Kreatív Intelligencia Tudományát széles körben bevezetjük az oktatásba, akkor a Magyar kreatív potenciál megsokszorozza erejét, és szeretetteli, boldog hullámokat fog kelteni a Magyar kollektív tudatban.

Ezen tudás alkalmazásának már kidolgozott részletes formája is létezik, a védikus, vagyis tudatalapú tudományok 40 ágának formájában, amit Maharishi Mahesh Yogi életművével hozott létre a világ számára, valamint egyetemeket és oktatóközpontok ezreit állította fel szerte a világon.

Ezen védikus tudományoknak van egy magas tudat szintű, MAG formában elérhető megjelenési formája, amit a főleg szanszkritam nyelven elérhető véda és védikus irodalom 40 ága foglal magába.

Ez igen magas szintű tudás, amit professzor Tony Nader, aki most a Globális Világbéke Országának első rádzsája (rádzsa = tudatszintű vezető), Nader Ram nevet kapva Maharsihitől hatalmas munkájának elismeréséül, öntött könyv formába Maharishi Mahesh Yogi útmutatásai alapján:

http://www.mumpress.com/vedic-literature-sanskrit/e16.html

Aki most ismerkedik ezen Kreatív Intelligencia Tudománnyal, annak először a Maharishi Transzcendentális Meditációt ajánlom, mint gyakorlati technikát, valamint a Lét Tudománya és Élet Művészet könyvet, mint elméleti tudást.

Gyakorlati részként pedig a védikus tudás 40 ágából kiragadva, az egészséggondozás, ájurvéda (áju = élet, véda = tiszta idegrendszerben megalapozott tiszta tudás) tudományát és a szthápatjavédát, a megalapozódás tudományát, védikus építészet ajánlom.

Legfontosabb feladata minden embernek, hogy idegrendszerének tehermentesítésével /Maharishi TM/ és az agy eddig nem használt területeinek felelevenítésével /Maharishi TM-Szidhi program/ elinduljon a tiszta idegrendszeri és tudati működés irányába, és ezen technikákat minél több helyen csoportosan gyakorolják.

Ezen csoportos gyakorlás eredményeképpen a gyakorlók testi, mentális, érzelmi, viselkedési mintái pozitívan megváltoznak, összhangban a Természeti Törvénnyel úgy, hogy az egyén egyre inkább megtalálja személyiségének belső, rejtett kincseit. Megismeri önmagát, feloldja stresszeit és a végén boldogan kijelentheti, hogy Ő a teljesség, hogy ami fent, az ugyanúgy lent, ami a testben és elméjében tisztaság és fény, az a tudatában is tisztaság és fény.

A közösen gyakorlók csoport hatása pedig a társadalom tudatában spontán módon elindít egy folyamatot, amivel az adott kor és idő problémái megoldandó feladatokká, egyszerű mentális, szervezési, vagy kétkezi munkává válnak.

Öröm egy olyan társadalomban élni, ahol mindenkit a belső csend végtelen szervezőereje irányít, ahol szavak nélkül tudnak az emberek egymással kommunikálni, ahol spontán segítő módon élnek az emberek a Természetben, a Természettel és a Természetért, összhangban a mindenséget irányító Természeti Törvénnyel.

Mosolygós Szép Napot Minden Magyarnak!