Hasonlóan gondolkodók

Mindenki hordja a maga keresztjét?!?

  • Nyomtatás

Ha valaki azt mondja, hogy a Magyarok mindig is keresztények voltak, az hazudik!

Ha valaki azt mondja, hogy a Magyarok most keresztények mind, az ugyan úgy hazudik!

Mert akkor azok a Magyarok, akik most nem keresztények, azok ezek szerint nem is Magyarok?

Mond azt, hogy a magyarok többsége most keresztény és igazat mondasz! Mert ha azt mondod hogy a Magyarok mind Keresztények, rögtön megtagadsz jó néhány magyart, aki azt mondja magáról hogy ő magyar, de nem keresztény!

Ez egy tanulmány kapcsán jutott az eszembe ami arról szólt, hogy Istvántól-Mátyásig, az összes Árpád-házi Magyar király, a Római Pápa felettese volt, tehát ő volt Róma főnöke is.

Gyönyörű gondolat; – bár így lett volna, ezzel nem is lenne semmi baj! Ha ez az egész elmélet nem csak arra menne ki, hogy azt bizonyítsa, hogy a Magyarok mind egy szálig, – mindig is keresztények voltak!

Mert valamiért én ezt az egész dolgot, csak egy újabb kísérletnek látom arra, hogy a maradék magyarságot is bevezessék az engedelmes Keresztény nyájba...

Mert ennek az eszmefuttatásnak további része már az, hogy valójában Koppány volt az áruló Róma-bérenc, akit teljesen jogosan négyeltek fel István német barátai, majd jön a végkövetkeztetés: Ami az, hogy mi mindannyian mindig is keresztények voltunk, és természetesen azok is maradunk.

Ezzel kapcsolatban lenne néhány kérdésem:

Ha Koppány volt az áruló Róma-bérenc, akkor miért Vajk lett király Stephanus Latin néven? Miért nem az Ősi nevén, Vajk uralkodott? (Bocsátott ki pénzérméket? Lásd a képen!)

Ha Koppány volt a Róma-bérenc, hogy lehet hogy Vajk rúgta fel az ősi szakrális törzsszövetséget?

Ha Koppány volt a Róma-bérenc, hogy lehet hogy Vajk tért át a tipikusan Rómainak nevezhető egy család egy úr, Róma által szakrálisnak kikiáltott rendszerre?
(Ha valaki végigtekint Európa kereszténnyé válásának történetén, azt látja, hogy Róma mindenütt ugyan ezt a módszert alkalmazva számolta fel a törzsszövetségeket, kis-hercegségeket. Kerestek egy arra alkalmas királyjelöltet, és azt mondták neki: Hozd létre Isten királyságát a földön, és uralkodj rajta! Te leszel Isten földi királyságának az uralkodója! Ehhez csak az kell, hogy vedd fel az új hitet!)

Ha Koppány volt a Róma-bérenc, miért latin és nem rovás jelek vannak István uralkodói jelképein, pénzein?

Ha Koppány volt a Róma-bérenc, mi magyarázza azt hogy onnantól kezdve a Római befolyás látványosan megnőtt az országban, olyannyira hogy mi lettünk a nyugati Kereszténység védőbástyája, még az Árpád-házi királyaink idejében?

Ha Koppány volt a Róma-bérenc, miért fordultunk nyíltan szembe egykori keleti szövetségeseinkkel? Például a Tatárok ma Mongolok feljegyzéseiben fennmaradt, hogy ők szövetségesként szerettek volna számítani a Magyarokra a Róma elleni harcukban?

______________

Az hogy István amikor már megtörtént a baj rájött hogy hibázott, egyértelmű!

Hiszen valóban; az Árpád-házi Királyink uralkodása alatt, megmaradhatott Ősi hitében a Magyarok jó része, erre találtak már történelmi bizonyítékokat! De a központi hatalom innentől nyilvánvaló Róma-barát politikát folytatott!

Így az hogy találunk bizonyítékot Keresztény királyaink uralkodásának idejének a régi Magyar hitre, az nem azt jelenti, hogy a központi hatalom azt követte, mert amit ők követtek, az az ország nagypolitikájából nyilvánvaló. Az csak arra bizonyíték, hogy ők eltűrték azt, amit jó-néhány mai tanító megkérdőjelez: Mégpedig azt, hogy itt akkor sem volt mindenki Keresztény!

Mert ez az egész István Koppány cserebere csak még jobban felébreszti a gyanúmat, hogy ez egy kísérlet a maradék magyarság engedelmes Keresztény nyájba terelésére. Hiszen ha az utolsó igazi Pogány hősről is kiderül, hogy az gaz áruló volt, – ki ne indulna el azonnal augusztus huszadikán, a Szent-jobb körmenetre?

Megmondom azt is, hogy manapság mind ez miért olyan fontos, és miért kell az igazságnak minél előbb kiderülnie!

Azért mert eljött a megbocsájtás ideje testvéreim!

De ahhoz hogy az, aki ellen bűnt követtek el szívből meg tudjon bocsájtani, ahhoz az is kell, hogy aki a bűnt elkövette, némi megbánást tanúsítson, és ne tetézze azt, amit annak idején elkövetett! Ne forgassa meg újra meg újra a kést a még vérző sebben!

Mert hazugságok áradatában éltünk majd ezer évig itt a kárpáthazában! Hiszen a Római hit nem IS-TEN felé vezető felszabadító erő volt közöttünk, hanem rablánc! Ami az egymás ellen forduláshoz, (ami Istvánnal és Koppánnyal kezdődött bárki is volt a Róma-bérenc), acsarkodáshoz, majd ötszáz éves idegen uralomhoz, a Magyar nemzet, a MAG népének leigázásához vezetett.

A Keresztény Európa, pedig Trianonban kimutatta a háláját azért a vesszőfutásért, amit értük éltünk át!

Most pedig nézz körül! Magyarország papíron egy szabad és boldog Keresztény ország! Mi hát a baj?

Az, hogy eljött a megbocsájtás ideje! De ahhoz hogy a megbocsájtás teljes legyen, ehhez az is kell, hogy a Keresztények is meg tudják nekünk bocsájtani azt, hogy itt mindig is voltak, és mindig is lesznek olyan Magyarok, akik nem voltak, és nem is lesznek Keresztények soha – mégis, Magyarok ők is! Akiknek nem kell Kereszténnyé válniuk ahhoz, hogy a SZER-ETET erejében higgyenek!

A bocsánatotokat kérem még egyszer azért, hogy én nem lettem keresztény!!!

Juhász Zsolt
(Aki anélkül hogy keresztény lenne, tudja vallani a SZER-ETETET.)

Kérjük, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni ehhez a cikkhez.
Hozzászólások (5)
Mindenki hordja a maga keresztjét ?
52016. február 15. hétfő, 19:11
Házi Ágnes
A Stephanus szó koronát jelent, és Vajk az első magyar király, akit megkoronáznak a Szent Koronával. Ezért lett a királyságban Vajk helyett István /Stephanus/ a neve.

Koppány felnégyeléséről a Képes Krónikáig nem található adat.

A pápa a koronát visszakérő követektől üzeni a magyar királynak, hogy ő, a pápa, csak apostoli személy, míg a magyar király apostolkirály. Ezzel elismeri alárendeltségét. Az egyházi zsinatokon a mindenkori magyar király elnökölt, nem volt római befolyás a magyar királyságra.

A német-római császár és a pápa viszont együtt akarták a római birodalmat helyreállítani, ellensúlyozva a Magyar Királyság hatalmát.
Mit jelent a szó: keresztény?
42015. október 22. csütörtök, 20:23
Házi Ágnes
Karácsony Sándor szerint a szó jelentését a Szentírásban kell keresnünk, mely szerint:"a Keresztyénség annyi, mint Krisztus,a szabadító, az élő Istennek fia,és Péter, a kőszikla, mely kősziklán építi fel Jézus az anyaszentegyházat."
Továbbá leírja:" Keresztyén mindenki,akiben Simonnak, Jóna fiának sziklaszilárd hite él és hat arról,hogy Jézus, az élő Istennek fia megszabadít bennünket,gyarló embereket."
Tisztázás
32014. február 16. vasárnap, 12:36
Anti
Nagyon jó ötletnek tartom, hogy tisztázzuk, mit jelent az, hogy "keresztény". Nekem -a szerves társadalom világkép talaján állva- vonzóbb az, ha vallástól és hitvilágtól függetlenül filozófiai kérdésnek tekintjük. Így talán kikerülhetők azok a dogmák és téves információk, amikkel a vallás szennyezte be ezt a szót. Egyébként kb. egy éve, egy levelezésben én "szabad keresztény"-nek definiáltam magam. Ez alatt azt röviden azt értem, hogy a teremtésben hiszek, de nem vagyok vallásos.
Másnak mi a véleménye erről a kérdésről?
Mit jelent a szó: keresztény?
22014. február 16. vasárnap, 09:26
zlacc
Nem biztos, hogy maga a keresztény szó egyértelmű jelentéssel bír.
Szerintem tekinthetjük egy részről filozófiai kérdésnek vallástól, hitvilágtól függetlenül is, illetve utalhat magára a vallásra is.
Rolling Eyes

Lehet, hogy ideje lenne ezt egyértelműsíteni? Question
Mindenki hordja a maga keresztjét
12014. február 11. kedd, 10:14
kunavar
Tisztelt Juhász Zsolt!

Kérdés, hogy azonos-e bármikor is, a keresztény-ség akár a római katolicizmussal, akár a bizánci keresztény-séggel, módfölött kétséges. Véleményét, mit kifejtett, tiszteletben tartom, az Öné. De ezt úgy közreadni, hogy nem látható sem az elején, sem a végén, sem szövegközben, hogy mindezt mire alapozza, így nem tény, így nem vitatható érv, csupán vélemény. Az egy-istenhit sem azonos a római, vagy a bizánci iránnyal. Akkor, hogyan is van ez?: Ugyanakkor, számtalan kutatás bizonyítja hihetően (mai ember bizonyosat nem tudhat, támaszkodnia köll a kutatók föltárásaira), eleink egy-istenhívők voltak, ennek megfelelő erkölcsi tartással, szeretettel, míg veszélybe nem került HAZÁJUK. Sem a jelenlegi Magyarország, sem a jelenlegi Európa, földrajzi nevén és mint társadalmi szervezetek, nem KERESZTÉNY. Ezen túlmenően, nem ködösíteni, sokkal 8nkább megnevezni köll azt, ami. Aki nem keresztény, sok minden lehet, s ennek függvényében értékelhető, hogy van-e megbocsájtás, vagy csak, kivetettség. Van-e, eleink által megkötött "vérszerződés", vagy csak éle5tföltételeink sunyi megtámadása, vagy bármely más nemzeté?A Vatikán, egyébként sem lehet mérce, mert évszázadok óta, a pusztítás fészke!